Factuurvoorwaarden

 1. Al onze facturen dienen betaald te worden ten laatste 15 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere vervaldag is vermeld.
   
 2. Elke betwisting in verband met de factuur dient kenbaar gemaakt te worden bij aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na de factuurdatum. Na die datum doet de klant formeel afstand van ieder protest.
   
 3. In geval van niet tijdige betaling zal per aanmaning een forfaitaire vergoeding van 10 euro aangerekend worden bovenop het factuurbedrag.
   
 4. In geval van blijvende niet-betaling, zal de factuur doorgegeven worden aan een gerechtsdeurwaarder. De incassokosten komen voor rekening van de klant. Er zal een schadeloosstelling van 10% met een minimum van 100,00 euro in rekening gebracht worden. Bij uitblijven van een minnelijke regeling kan er eveneens tot een gerechtelijke procedure overgegaan worden. De eventuele bijkomende gerechtskosten en kosten voor juridische bijstand zullen bij veroordeling volledig ten laste komen van de klant.
   
 5. Alle betwistingen in verband met de facturen die niet in onderling overleg opgelost worden, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de arrondissementen waarin MW Horse Clipping haar maatschappelijke zetel heeft. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.
   
 6. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van MW Horse Clipping te voldoen, kan men alle leveringen van diensten en goederen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de schadevergoeding en verwijlinteresten.
© 2020 - 2022 MW Horse Clipping | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel